Beställ produkter
Huvudsida

Vad är homeopati?

Homeopati är en terapi som har utvecklats under 200 år till hjälp för människor och djur.

 Samuel Hahnemann, homeopatins grundare, var en tysk läkare som i sitt arbete upptäckte homeopatins läkande effekter på människor. Den homeopatiska läkekonsten har sedan utvecklats av hans efterföljare.

Grundtesen  är att lika botar lika. Det vill säga  att de sjukdomstillstånd ett ämne kan framkalla, kan i potenserad form bota sjukdomar med liknande symtom. Ett enkelt exempel är att rinnande ögon lindras med Allium Cepa, vanlig gul lök. Homeopati är en läkekonst grundad på de naturliga ämnen vi har omkring oss såsom växter mineraler och djur och behandlingsformen är helt ekologisk.

Homeopatin är en holistisk och individuellt anpassad läkevetenskap. Det vill säga att en homeopatisk undersökning tar hänsyn till hela individen. Sjukdomstillstånd, mental läggning, individens vanor, beteendemönster och livssituation. Målet är att hitta de för individen specifika, fysiska mentala och känslomässiga förändringar som gjort att hälsan inte kunnat bibehållas.

Till sitt förfogarnde harr en homeopat fler än 3000 läkemedel. Ett läkemedel kan passa en individ men vara helt verknningslöst för en annan med liknande symtom. 

I Västeuropa,  USA, och Indien är homeopatin vida utbredd. I Sverige börjar efterfrågan på alternativa behandlingsformer både för människor och djur att altmera efterfrågas som ett komplement till vår skolmedicin då man befarar att de kemiska läkemedlen kan orsaka resistens och oönskade biverkningar.

I Sverige arbetar en djurhomeopat i egen regi och önskvärt är även  i samråd med en veterinär.

 

 

 Tipsa en vän
Information om företagetWebbplatskarta